Психология и психиатрия

Симпатия мъж към жена

Симпатия мъж към жена - Това е комбинация от интерес към индивида с личен интерес като потенциален партньор. Жените се стремят да открият скрити признаци на симпатия към мъжете, като по този начин се стремят да избегнат разочарованието, търсейки потвърждение за интерес и се надяват, че тези сигнали ще спасят от по-нататъшно разочарование. Това често се оказва капан. Човек има склонност да потвърди своята гледна точка, да намери факти, които не са обективно, да ги тълкува според доминиращите желания и при равни други условия, давайки предимство на тази част от получената информация, която ще помогне да се постигне желаното заключение. Това се дължи на нежеланието да бъдеш разочарован, а не да получиш това, което искаш. Хората обичат положителни емоции и изпълнения на желания, ясно и банално разбиране, а не негатив и разочарование.

Отношенията между хората, особено романтичните, са източникът, от който се очакват радост и удовлетворение. Никой не мечтае за безразличие, отказ и болка. Искате взаимност, любов и радост. Следователно, когато избираме как да тълкуваме този или онзи сигнал (особено мимолетен, размит и неспецифичен) - като инцидент или като обещание за любов, несъзнателно (а понякога и съзнателно, игнорирайки противоречиви сигнали), приоритетът ще бъде в посока на желания резултат.

Трябва да се помни, че комуникацията и романтичните взаимоотношения между мъж и жена, процесите са динамични, а не статични. В момента симпатията може да бъде и в следващите няколко минути да изчезне, защото нещо не е наред или вниманието се премества на друг обект, или прочетените сигнали са преувеличени и интересът първоначално е малък и временен.

Ето защо, когато общувате, не трябва да разчитате единствено на първите признаци и да бъдете изненадани или разстроени, ако нещата не вървят според очакванията. Проявявайки активно внимание към събеседника и общуването през цялото време, може да се види как се променя, увеличава или намалява нивото на симпатия на една жена към една жена. Ако се фокусирате върху един знак и след това изградите комуникация от позицията „изглежда като обещание на любовта”, тогава резултатът най-вероятно няма да бъде щастлив.

Съчувствие на мъж към жена, какво се изразява?

Говорейки за симпатиите в романтичните взаимоотношения, като правило се споменават невербални и вербални знаци. Изразяванията на симпатиите се разглеждат като различни характеристики на изражението на лицето, поведението, действията, които могат да показват особен интерес от страна на мъжете към жената.

В отношенията, както и в много области, най-надеждният показател е действие. Всичко, което не е казано и не е направено, обаче, не съществува и е невъзможно да бъдете уверени в неявни, слаби и конвенционални знаци. Допълнително усложнение е и фактът, че ако самата жена се интересува от човек, чиито признаци се опитва да чете, тя е субективна, поставена като заинтересована личност и по-скоро ще търси сигнали, които да потвърждават съчувствие, а не обратното, за да се избегне разочарование и разочарование. Оценката на приятелите е субективна по същата причина, защото няма желание да се разстрои, но желанието за подкрепа е.

Няма ограничителни фактори, които биха могли да обяснят липсата на действия, като цяло. Културната дейност на един човек се насърчава, още повече, че дълго време (и в момента с по-голяма мярка) инициативата по принцип се разглежда изключително от човека. Социалната ситуация под формата на професионални отношения може да ограничи очевидните прояви на работното място, но тогава ще има желание да се срещнем в неформална обстановка.

Страхът от отказ може да възникне при липса на опит, но ако жената не демонстрира ясно превъзходство и е положителна в общуването, то симпатията ще надхвърли интереса. Ако страхът е по-голям интерес, тогава говорим за положителни емоции по принцип е трудно. Но активните действия с цел провокиране на неговата дейност могат да се възприемат още по-плашещо, защото ако не знаете какво да правите в нормална ситуация, тогава как да реагирате на активна жена е още по-неразбираемо, няма опит. И ако интересът е силен, има начин да го покажем.

Интерес, изразен имплицитно, може да бъде свързан с потенциалната комуникация, да бъде стил на комуникация, форма на учтивост. Не е надеждно да се приписват всички сигнали на собствената си сметка, тъй като ако една млада дама е настроена да търси сигнали, тя може да ги види там, където няма такива, или когато те са знак за отсъствие на негатив, но не гарантират непременно съчувствие на мъж на жена. Хората възприемат обкръжението субективно и ако се търси, то е дори там, където не е.

Невербални признаци на симпатия към мъжете към жените

Признаци на латентна симпатия към мъжете към жените се свързват предимно с невербални сигнали. Анализират се мимиките, позата, жестовете, потрепването на вратовръзката или тембърът на гласа. Проблемът на такъв анализ е в източника на сигналите и тяхното количество. Човек може да прояви едновременно съчувствие към няколко жени. Или потенциално за всички, повече или по-малко подходящи за потенциално продължение. Той може да бъде априори позитивно настроен за комуникация, защото за това е необходимо и определено ниво на симпатия. Обикновено човек едновременно, синхронно и динамично предава доста широк спектър от различни сигнали, особено в процеса на активна комуникация. Те носят информация за общото физическо състояние, здравословното състояние, взаимоотношенията със събеседниците, възприемането на информацията, която той чува или превежда, неговата важност и истинност. И надеждно изолиране на сигнали от подобен масив от информация, които са локално свързани с конкретна жена, може дори да не е възможно за опитен верификатор.

Повечето прояви на невербални признаци на мъж към жена са по-склонни да показват липса на антипатия, неутрално отношение, отколкото съчувствие. В формален смисъл, в неутрална връзка има потенциал за положителен, но това изисква деликатно и внимателно изграждане на комуникация от двете страни. По аналогия, когато една жена учтиво се усмихна на мъж, и той взима нейния жест за подбуждане към пряко действие, нарушавайки нейното спокойствие и граници, аргументирайки го с нейния сигнал, който причинява силна липса на разбиране и антипатия. Буквално възприемайки невербални сигнали от мъж, жената рискува да попадне в огледална ситуация, но само един човек, поради културни и полови характеристики, може просто да избегне или да игнорира по-нататъшната комуникация.

Възможни са подготвени сигнали. Литературата, описваща "признаците на откритост и симпатия" в момента към пазара, е масова, а много мъже, по лични причини (например пикап) или професионални (особено услуги, продажби) са запознати с нея и може да използват невербални сигнали, за да привлекат голям брой потенциални партньори. Тук можете да попаднете в капана и да обърнете внимание на възможен сигнал за съчувствие, за да покажете прекомерна активност, и при по-нататъшно изясняване да получите добре обоснован аргумент, че никой не е обещал нищо на никого и не гарантира. Освен това, знаейки или забелязващи, че една жена е внимателна в намирането на потенциални признаци, те могат да бъдат целенасочено демонстрирани, а фантазията ще свърши останалото, защото, както е споменато по-горе, човек е склонен да търси потвърждение на желанията си.

За съжаление, почти няма информация за надеждни невербални признаци на съчувствие към мъж към жена. В момента информацията за анализа на невербалните прояви е как да се улови човек в лъжа. Но в случай на неискреност, ние говорим за процес, който включва вътрешен конфликт (човек знае едно нещо, но превежда нещо друго), и на фона на този дисонанс, показва несъответствие в поведението и жестовете, тъй като е трудно за човек да проследи всичките си действия, фалшивата процедура за мозъка отнема време. И дори в ситуация на подобен анализ, авторите на изследванията показват, че невербалистът е най-ненадеждният източник и трябва да се анализират всички проявления в контекста на казаното. В случай на симпатия на мъж към жена, ние се занимаваме с позитивно настроена личност и, без да вземем под внимание действия (или тяхното отсъствие), изтласканият от ситуацията жест може да бъде източник на невярна информация, а по-късно да доведе до грешки в реципрочното поведение, неразбиране и разочарование в общуването.

Ако един млад човек или има сравнително малко комуникационен опит, то поради нервността на нервната система, неговата нервност може да се изрази в промяна в тембъра, откъсване на дрехите, скромен вид и други сигнали, които могат да бъдат определени като сигнал за съчувствие. Това може да бъде особено изразено, ако жената е по-възрастна и има уважение към нея, тогава можете да дадете възможност да проявите интерес по-ясно, без да се страхувате от прекомерна реципрочна дейност. Реакцията на автономната нервна система, която е отговорна за прояви като изпотяване, малки мускулни контракции (които са видими, например, при разтягане на ръката), прихващането на дишането е още по-изразено, колкото по-нестабилна е системата, която е характерна за млада или слаба нервна система или противоречия, които се използват при анализа на случаите на измама. Това може да бъде взето под внимание от жена, ако интересуващият се мъж е от доста млада възраст, но след това възниква ситуация на субективна нагласа по отношение на възрастовата разлика.

В професионалните отношения често възниква въпросът за недопустимостта на личните отношения по време на работа. Тогава невербалните признаци на съчувствие между мъж и жена за колега могат да се проявят особено в неформална обстановка, но без директни прояви на внимание и конкретна връзка невербалните знаци не са надежден показател. Но трябва да се има предвид, че невербалните признаци на симпатия от мъж към жена към колега могат да се проявят като признаци на учтивост и внимание, за да се поддържат положителни професионални взаимоотношения. Заслужава да се обмисли как работодателят контролира допустимостта на личните отношения по време на работа. Ако говорим за строга забрана, то тогава, освен да мислим колко е желателно да рискуваме да загубим работата си, човекът ще се стреми да организира директно среща на неутрално място, тъй като и двамата комуникационни партньори разбират спецификата на ситуацията. Колкото по-малка е изискването за зачитане на разстоянието от страна на работодателя, толкова по-малко обективни са аргументите, чрез които човек ще показва изключително невербални сигнали, без да се обръща към вербални и конкретни действия на ухажване. В случай на пълна допустимост на личната комуникация в рамките на работния контекст, развитието на отношенията е подобно на всеки в неформална обстановка.

Един от съществените недостатъци на анализа на невербалните знаци е, че те често и почти изцяло (с изключение на съзнателната манипулация) не се признават от тези, които ги показват. И ако светлият интерес се проявява в невербални сигнали и в отговор на това, жената започва активно да реагира, тогава на ниво съзнателно общуване може да възникне недоразумение. Струва си да се припомни, че дори резултатите от полиграфите ("детектори на лъжата"), които обективно анализират всички прояви на невербалното излъчване, включително тези, които са недостъпни за човешкото око (например сърдечен ритъм), не се считат за надеждни и решени да инкриминират лице в измама, въпреки че, както беше Горното е по-явен процес, отколкото изразяването на последователна информация. В комбинация, желанието да се потвърди желаната информация за себе си нивото на субективност в възприемането на невербалните сигнали ще бъде достатъчно за голям брой грешки, въз основа на които ще бъдат изградени по-нататъшни очаквания.

Устни признаци на съчувствие към мъжете към жените

Признаци на латентна симпатия на мъжа към жената не са надежден показател, в сравнение с изразения интерес, който се проявява устно и действия. Независимо от невербалните признаци на симпатия, внимание се обръща на дейността, признаците на скритата симпатия на мъжа към жената са второстепенни в общуването.

Човек, който се интересува, ще бъде любопитен за жената и нейната личност. Той ще попита за интересите, вкусовете, мечтите, миналото, настоящето. Дори ако сферите на интереси не съвпадат или имат различни предпочитания, например различни вкусове в музиката, ще има приемане на различия, а не критика и обезценяване. И всичко, което е известно, ще бъде запомнено. Един заинтересован човек няма да бъде объркан и ще забрави какво му е казано. Той няма да прави тайни от живота си. Истории за живота, работата, семейството, приятелите, докато той ще разказва. Ако човек мълчи, "пуска мъгла" или се разубеждава във формата "това е моят личен бизнес", тогава не трябва да разчитате на по-нататъшно сближаване. Също така, един състрадателен човек ще се стреми да увеличи броя на общите точки за контакт, да запознае приятели и роднини и да отговори положително на противоположни предложения от познати с роднини и приятелки.

Положителните сигнали са комплименти, похвали. Понякога може да има противоречия за неговия успех, мъжът иска да демонстрира неговия статус и авторитет. Това е добре, ако не се прави за сметка на унижението на постиженията на жената. Известната формула на успешната комуникация "Аз съм добре - вие сте добре" също работи в романтични взаимоотношения. Човек, който симпатизира на жена, няма да коментира дерогация и обида, дори в комична форма. Също така трябва да внимавате да пренебрегвате коментарите, свързани с общите характеристики на пола.

Когато комуникацията започне, хората тайно се "съгласяват" какъв вид комуникация, лечение, отношение към тях е допустимо и ако първо затворите очи за неприемливи форми, то в бъдеще те ще станат нормални. Ако вземем началото на вербалната комуникация, то тогава не е толкова първата такава неетична форма, а реакцията към нея. Дори ако човек е свикнал с обидна, хумористична форма на комуникация, това е само сигнал, че средата му го позволява. Когато човек изразява, например, обидна шега, а другата подкрепя (макар и не искрено) и се смее или усмихва, както и продължава комуникацията, сякаш игнорира, тогава на шегаджия се дава положително засилване на поведението си, съобщението е "одобрен шега, давай напред" тази форма на комуникация ще набере скорост. И ако в бъдеще ще има недоволство от формата на обжалване, тогава аргументът ще бъде, че първоначално формулярът беше одобрен.

Ето защо вербалните сигнали трябва да бъдат ясни и разбираеми за лицето, на което се предават. Тук принципът е противоположен на анализа на неверната информация - колкото по-съмнителен и имплицитен е изразът, толкова по-съмнителна е информацията. Ако човек е уверен в своята симпатия към жена, той няма да изгради сложни и двусмислени конструкции. Когато нещо (или някой) е интересно и приятно за човек, нормалното желание е да се доближи до източника на положителни емоции и затова ще има желание да не въвеждаме събеседника в недоразумение (изведнъж той ще реши, напротив, че не го интересува и ще си тръгне) , Колкото повече усилия е необходимо на една жена да разбере какво иска да каже, толкова по-съмнително ще бъде искреността на информацията. Когато става дума за много млади хора, първите комуникационни преживявания, които се случват по време на юношеството, е естествено, че неяснотата и липсата на яснота са относително приемливи. Но ако говорим за комуникацията на възрастните, тогава дори ако говорим за инфантилизма на мисленето (когато един възрастен се държи според по-млада, детска възраст), тогава има съмнение за доверие в желания и отговорности, които, както е ясно, не са характерни за инфантилизацията.

Пряко изразяване на връзка, признаването на съчувствието е най-очевидният вербален знак на симпатията на мъжа към жената. Тъй като това не се изразява незабавно, а след известно общуване, то е по-безопасно, тъй като представителят на по-силния пол ясно определя интереса към себе си. Тук можете да обърнете внимание на яснотата и последователността. Прословутите резерви, когато говорят, човек случайно използва други думи, може да бъде знак за несигурност в техните думи или в известно лицемерие. Ако невербалните знаци могат да бъдат начин за скрининг за взаимно внимание или изобщо няма лични отношения, тогава процесът вече е по-съзнателен.

Обратният момент е, че думите също не могат да бъдат надеждни, тъй като в резултат може да се направи заключението, че най-добрият знак е поведението, нагласите и действията. Ако се предполага, че са дадени всички възможни невербални знаци, се говорят думи, но няма дейност и няма прогресия във връзката, тогава е по-добре да не се правят оптимистични заключения.

Если общение продолжается некоторое время или ситуация подразумевает контакт (общая компания, работа), то выражениями симпатии мужчины к женщине будут знаки внимания связанные с оказанием помощи, услуг. Будет выраженное стремление непосредственно присутствовать и принимать активное участие в жизни барышни, к которой симпатизируют. Кафето, с правилното количество захар и мляко (което се помни от разговора за вкусове), донесено по време на грабеж, е по-надежден знак за симпатия на мъжа към жената, отколкото на много усмивки и коригирана вратовръзка.

Гледайте видеоклипа: коза бияч не подбира мъже или жени (Октомври 2019).

Загрузка...