Мъжествеността е категория, която отразява както психическите, така и физиологичните характеристики, наричани мъжки. Това включва и поведението, характеристиките на реакцията и протичането на психичните реакции, вторичните сексуални характеристики. Концепцията за мъжественост се използва както за обозначаване на човешките характеристики, така и за описване на категориите, които разграничават пола при животните. В концептуалния контекст много объркват мъжествеността с мъжествеността, но тези категории означават различни параметри.

В зависимост от парадигмата, която разглежда мъжествеността, тя се интерпретира или като биологични различия на индивидите (разлика между половата роля), или по социално-културен начин (поведението и социалните роли се считат за основа на различията).

Обратното на мъжествеността като мъжественост е женствеността - женствеността. Всеки човек има чертите на двете от посочените категории, които се проявяват само в различна степен.

Подходът, ориентиран към нормите, подчертава нормата, където мъжествеността преобладава в мъжете и съответно женствеността при жените. В вариантите, когато тези характеристики не съвпадат, може да се говори за нарушаване на половата самоимитация, а ако само един полюс е прекалено изразен, се говори за токсична мъжественост.

Какво е това?

Определението за мъжественост включва множество параметри, считани за мъжки (соматични, психологически, поведенчески). Не може да се каже, че всички характеристики са устойчиви, тъй като всички параметри варират в зависимост от културните характеристики. Смята се, че има повече мъжествени социални общества, както и тези, в които женствеността може да надделее дори в мъжкото поведение. На този етап социалното развитие търси факта, че границите са замъглени, а все по-голям брой социални кръгове получават еднополово ориентиране и липса на граници на мъжественост като такива. Проявите на мъжествеността и нейната дефиниция се променят в хода на историческите периоди.

Сред факторите, определящи формирането на характеристиките на мъжествеността, се различават както етническата, така и класовата идентичност на човека. Някои нации се характеризират с голяма агресивност, която се счита за истинска мъжествена черта, точно както по-високите класове в своята цялост са по-присъщи на проявлението на женските черти. Възрастта и самоопределението, особеностите на възпитанието пряко влияят върху конструирането на човека от неговата / нейната полова идентичност конструкт, способността да се прояви на нивото на мъжественост, и това се отнася за двата пола.

Това е много важен момент за правилното определяне на тази концепция, тъй като Невъзможно е да се даде веднъж и само правилно за всички категории, включително и за неговото формиране. Човек от женското общество, роден и възпитан в горните класове, ще бъде изключително женствен в сравнение със средната жена от мъжкото общество, където преобладават грубите стратегии за оцеляване. Налице е неотложна необходимост от провеждане на изследвания всеки път, за да се определи степента на проявление на тази черта на психологическо и поведенческо ниво в различни социални групи, докато признаците на мъжественост върху физическата проява нямат особени различия във всяка континентална рамка.

Категорията на мъжествеността се определя от биологични параметри само в медицинските и почти биологичните науки, но основно се оправдава от социални категории, а още повече от стереотипни явления. По този начин във всяка култура има набор от предопределящи модели, които определят мъжкото поведение, отхвърлят или, напротив, насърчават качества, действия и форми на комуникация, които са достъпни само за мъжете.

В женската версия всичко това се възприема като грубо, странно или недопустимо, въпреки че няма пряка забрана или негативни последици от такова поведение. Само преди няколко века във всеки етнически комплекс или възрастова група има ясно дефинирани правила за поведение или реакция в контекста на мъжествеността, които на този социален етап на развитие не се противопоставят на критиката и съществуването в андрогинното общество.

Стриктното придържане към мъжките модели води до разрушаване както на самия себе си, така и на структурата на близки отношения. В контекста на промените в обществото не е възможно напълно да се противопоставят на старите идеи, включително мъжествеността, за да бъдат ефективни и продуктивни. Най-адаптивни са хората, които имат характеристики на двата пола в приблизително същото съотношение и има и вариация на поведение, която позволява използването на творческата адаптация, проявяваща се в променливото използване на техните умения.

Характеристики на мъжествеността

Социалният пол на човек, определен от параметрите на мъжествеността, включва редица характеристики, поради които е възможно да се определи точното поведение, самоосъзнаването, реакцията или социалното взаимодействие, като смелост. Стереотипът на мъжествеността предполага характеристики, характерни за идеалния колективен мъжки образ, който в чиста форма не се среща в хората, но винаги включва сила, господство и успешна дейност във външния свят.

Сред класическите идеи за мъжественост е обичайно да се подчертава самоувереността, направеният избор, извършените действия, т.е. Това е характеристиката, чрез която човек не само е отговорен за направения избор, но и неговите последици, а също и възможността да изчисли предварително всички възможни резултати от ситуацията. Устойчивостта по пътя към нещо също е важна, стига женската проява да се тревожи и да се съмнява, да променя решението си и да търси възможности за безопасност, мъжествеността действа твърдо и не се движи от желания път. Това не винаги е положителна и ефективна проява, тъй като в крайни случаи тя се свежда не до стабилност, а до упоритост.

Способността да се съсредоточи върху едно нещо, да идентифицира целите, да определи основното нещо - това са особеностите на мъжкото проявление на психиката. По принцип, дори и при различията между мъжкото и женското мислене, има разлика в концентрацията, докато жените могат едновременно да поддържат няколко процеса, мъжката психика винаги е тясно фокусирана върху един вариант, проблем или събитие. В ситуация от изключителна важност, строгост, сложност, именно такава концентрация помага за решаване на проблема по най-ефикасния начин, но когато е необходимо многозадачност при решаването на не толкова важни, но постоянни вътрешни проблеми, такава централност може да забави времето, необходимо за изпълнение на задачите.

Желанието за господство, способност за командване, отдаденост - качествата, изброени в характеризирането на войници или специализирани единици, командири, но всички те произхождат от истинска мъжественост. Решителността не само в избора и защитата на мнението си, но и във всяка борба, стремяща се към комфортна държава, когато външните процеси съответстват на вътрешните процеси, чувството за собствена свобода са важни характеристики на мъжествеността. Женствеността в противовес на склонността към подчинение, зависимостта от мнението на някого, се фокусира върху мнението на групата и желанието да се запази връзката, а не личната свобода.

На този етап има някаква замяна на понятия, когато мъжествеността се намалява по своите характеристики до външна проява, отразяваща се в облеклото и образа, вместо да се проявява чрез действия и реакции. Рекламите и медиите диктуват, че човек трябва да забрави, че самият той винаги избира свой собствен път; те показват, че колкото повече пари или статуси са придобити и показани, толкова по-голям е успехът на жените и на света като цяло.

Материалът обаче никога не е имал нищо общо със социално-половите прояви, точно както разпространението на идеята за женско превъзходство и успешна кариера, служба в армията донякъде променя класическото възприемане на този термин. Обществото върви в посока на андрогините и бившите класически характеристики, свързани с мъжете или жените, вече не са релевантни, но в същото време характеристиките на мъжествеността и женствеността остават и могат да се прилагат към всеки пол изключително във формата на лична ориентация.

Токсична мъжественост

Понятието токсичност в проявлението на джендър характеристики се използва в психологическата наука в контекста на увреждане на прекалеността на мъжкото поведение към обществото или неговите отделни елементи. Обикновено мъжествеността тук не се разглежда като изключителен негатив, а само степента на неговото проявление и ориентация. Тази характеристика е не само положителна и като всяко лично качество има и негативни страни. Можем да говорим за токсичност, когато човек се ръководи повече от стереотип, отколкото от звукова логика. В живота разочароващият характер на мъжествеността се проявява, когато доверието и господството започват да се проявяват във формата на диктатура. Нуждата от контрол и командване започва да се проявява като жена-невонизъм и принципна позиция, принуждавайки всички да приемат тази гледна точка.

За мнозина тежестта на истинската мъжественост в стандартната версия става идея за фиксиране, но това е физически невъзможно. Такива опити за постигане на идеал диктуват малко лична свобода на проявление, а след това човек започва да се страхува от всичко, което може да представлява скрита или пряка заплаха за тяхната репутация. Следователно има жестокост към плачещите момчета, нетърпимост към слабостите на други хора, хомофобия. Като краен вариант на отхвърлянето на женските черти в себе си и другите.

Необходимостта от господство и способността за командване в екстремни форми се проявява като токсичност във взаимодействието с другите, защото такъв човек престава да взема предвид мнението на другите. Това е първият фактор, който провокира домашното и сексуалното насилие, тираничното отношение и непризнаването на мненията на другите като важни и достойни. Такива отношения винаги унижават и нарушават друго лице, не позволяват на неговата личност да се развива и да се формира в свободна посока, което причинява разрушаване на ядрото на личността, образуването на комплекси и с продължително излагане и сериозни психични разстройства.

Концепцията за токсичност говори за напълно дискредитиране на понятието за мъжественост и мъжественост като нещо благоприятно и обозначаващо сила и надеждност. Самоувереността, склонността към различни зависимости, повишеното либидо, без социална и материална реализация по конструктивен начин, става все по-очевидно. Т.е. всичко, което човек може да прояви в позиция на социална токсичност, е повишената амбиция и липсата на социална полезност.

Хората с повишена мъжественост, преминаващи в ранг на токсични, не знаят как да създават близки отношения, защото техните нужди и реализация на нуждите на вечно гладното его, стремящи се към идеала, са от първостепенно значение. Вторият проблем е високото ниво на стрес, което води до здравословни проблеми, които вече са разрушителни не само за другите, но и за самия човек. Високото ниво на стрес е постоянно, защото чувството за съперничество и борба не изчезва. На тези хора им липсва собственото им място, разбирането на техните заслуги и умения, способността да разделят територията според тяхното влияние и невъзможност.

Склонността към неоправдан риск, желанието за решаване на проблемите със сила, укрепването и активирането на собственото им възприятие (адреналин, наркотици, алкохол и др.) Водят не само до нарушаване на личните процеси, но и до физическото тяло. Много фактори, които хвърлят човек на примитивното ниво на мъжкия лидер в съвременния свят, са разрушителни не само за социалния живот (това поведение се третира като антисоциално), но и за конкретното физическо съществуване, тъй като то не е адаптивно в съвременните условия.

Примери за мъжественост

Концепцията за положителни и отрицателни проявления може да не е достъпна за осъзнаване в нейната литературна или енциклопедична перспектива, а по-скоро да бъде разбрана на ниво примери. Така че мъжествеността често се проявява в примери на героични дела, когато човек премахва страха, личната изгода или амбивалентните решения и е единственият избран начин. Цялата индустрия на киното в жанра екшън филми показва точно мъжките черти, както и сред жените. Когато ролята на войник или на ръководител на сериозна компания, когато е необходимо да се постави човек, да защитава правата си - няма значение, събития се случват в мирен живот, в семейство или във военно положение.

Отговорност за цялото семейство, способността да се избира общата посока на движение, когато се планира не само основната част от разходите, но и отпускът и бъдещето на децата Способност и постоянна готовност за защита. Защитата включва както защитата на собствената територия (дом, работа), близки хора (жена, деца) и психологически граници (самочувствие, постижения). Всичко това може да се случи по различни начини - в екстремален вариант (понякога е необходимо, като радикален начин за решаване на проблеми) със сила, по по-социализиран начин с помощта на психологически натиск или аргументация.

Мъжествеността винаги означава лидерство и здрава конкуренция. Човек, който не иска кариерно развитие, който не се стреми да увеличи доходите си или да постигне друго признание, не притежава достатъчно мъжественост. Определянето на целта и постигането му е една от основните характеристики, затова, когато човек определя приоритети, разработва стратегии за постигане и в крайна сметка получава своите планове, това се прави с мъжка енергия. Женствеността няма да позволи да се концентрира, тя ще разпръсне силите и ще се опита да запази всичко в обичайната, но разбираема ситуация.

Адреналин, спортисти, военни - хора с ясно проявена мъжественост, защото винаги има нужда да се покаже сила, състезателен момент. Отрицателни примери могат да бъдат хора с токсична мъжественост, които използват силата си, за да накарат другите да страдат или да се представят необосновано. Когато човек бие семейството си, искайки уважение, това е същото проявление на мъжествеността, както когато се опитва за своите близки и обяснява мотивацията на действията му и какво може да доведе до доброто на всички. Разликата е, че в едно изпълнение това е благоприятно развитие на качеството, а в другото е неговата патологична страна.

Гледайте видеоклипа: Изчезва ли мъжествеността? важи и за мен. . (Септември 2019).