Вътрешният свят е концепция, първоначално използвана за обозначаване на част от жизненото пространство, отразяваща психичната сфера. В момента разделението във вътрешния свят на личността и външното в научния смисъл вече не се осъществява, въпреки че фразата продължава да се използва като синоним на понятието за ментално. От всички спектри на възможното проявление на психиката, вътрешният свят отразява състоянието на мир и спокойствие, определено добро и удовлетворение.

Вътрешният свят е представяне на определена реалност, която се формира чрез взаимодействието на невроните и в същото време представлява ментални образи за света, неговата личност и структурата на един и същ вътрешен свят. Той е различен за всеки индивид и е представен в един уникален вариант, формиран в комбинация от наследствени фактори, характеристики на развитие, присъщи способности и придобити интереси, като нервната система и характерните особености. Освен това, с възрастта, формирането на специфична вътрешна структура е повлияно от житейски опит, приети социални ценности, идеали, които са дълбоко отражение на човека, архетипични образи.

Всеки от представените човешки сетива реагира по специфичен начин и носи своята индивидуална информация, съответно, вътрешният свят на различните хора може да се боядисва в различни нюанси, дори и при същите условия. В същото време функцията на възпроизвеждане, получена отвън, не съществува, както става с мечтите, а само процесът на пряк отговор на случващото се в действителност.

Какво е вътрешният свят на човека

Вътрешният свят на човека се формира чрез пряко взаимодействие и установяване на връзки с обществото и е част от съзнанието. Това е структурата на психиката, ангажирана в обработката на процесите на възприятие и по-нататъшно екстериоризиране в процесите на външната дейност (действие, поведение). Чрез външното въплъщение на вътрешната и невидимата работа можем да преценим разнообразието, развитието и семантичното съдържание на духовния свят, чиито компоненти са психология, ценности, личност (вътрешни черти), интелигентност, поведение. Активността на тези компоненти може да се прояви с различни силни страни през различни интервали от време, докато присъствието и развитието на всеки компонент се променя с променящи се условия. Когато някои ще бъдат в сянката на несъзнаваното, а другото, напротив, ярко осветено от съзнателно внимание. От това взаимодействие и пълнота следват такива характеристики на вътрешния свят като неговото богатство, хармония, дълбочина, сложност и други.

Обикновено човек не е в състояние напълно да контролира вътрешния свят, както и емоционалните прояви, защото той не е нещо ефективно, а само реагира на външни промени. От тази разпоредба се оказва, че вътрешният свят регулира социалното общество, заобикалящата го личност и външните условия. Въпреки това, за хората, които са по-фокусирани върху своето състояние, отколкото на външни събития, способността за контрол на процесите във вътрешния свят става по-лесна и по-достъпна.

Да се ​​използва разбирането на вътрешния свят за по-успешен и хармоничен живот е неоспорима истина, но в момента не се развиват обективни методи за познание. От извършената работа интересуват феноменологичните анализи, представляващи възможността за разглеждане на индивидуалността на проявлението на спецификата на части от вътрешния свят, но това не дава право да се разширят тези модели за всички хора. Всяка реакция, всяко отражение от вътрешното огледало на външни събития е характеристика, фиксирана в пространството и времето, която ще се промени, когато някой от параметрите се промени.

Като отражение на външния, вътрешният свят не представлява копие, иначе би било същото за всички. Първоначално тя е субективна и пречупва показаната реалност чрез собствените си филтри. Груба метафора за сравнение ще бъде стая с извити огледала, където изображението се променя в зависимост от огледалото, но копието ви не е там. Също така, няколко различни хора напълно различно отразяват всеки аспект на реалността, поставяйки всички получени изображения в многомерна картина, която има стотици различия от другата.

Какво означава богат вътрешен свят

Формирайки се на базата на взаимодействието с външното пространство, вътрешният свят е пропитан с нови елементи и лица. Когато хората говорят за богат вътрешен свят, те неизменно предполагат комбинация от човешки опит и въображение. В същото време опитът включва както практически умения, така и теоретични знания, но ерудицията и способността да се разсъждават и разбират различни предмети и тяхното влияние помежду си могат да бъдат включени тук. В допълнение към ширината на възприятието, нейната дълбочина също се прилага; не е достатъчно да имаме повърхностна концепция за всички области, необходимо е да имаме детайлно разбиране поне на някои от тях.

Житейският опит, който формира вътрешния свят, се основава на пътуване и контакт с други култури, независимо дали чрез пряко взаимодействие с други хора или чрез изкуство, няма да има значение. Светът на душата се обогатява с четене на книги и гледане на филми, слушане на музика и дегустация на ново ястие. Всеки нов опит, придобит от човека, неизменно разширява и обогатява вътрешния му свят. Въображението също влияе върху дълбочината и богатството, когато човек не се нуждае от други, за да се самореализира или да се отърве от скуката. По принцип духовно богат човек може да се развива, да пътува и да учи другите на мъдростта на живота, да бъде затворен завинаги в една килия, да има само стени и легло.

Човек с богат вътрешен свят може да разбере всеки друг, тъй като неговото пространство съдържа чувства, действия, ситуации и информация за много моменти от живота. Това не означава, че той насърчава всички и се присъединява към всички, а по-скоро отразява определена толерантност и способност да се вписва във всеки кръг и ситуация, да разбира опита на друг, но действа в съответствие с убежденията му.

Как да развиете своя вътрешен свят

Развитието на вътрешния свят означава разширяване на опита и хармонизиране на реакциите към външни събития. За тази добра медитация, в която има потапяне в дълбините на неговата личност. Можете да изучавате определено чувство или реакция на конкретно събитие, да гледате тенденцията по много начини с вашите близки или да търсите професията си. Основното в тази медитативна практика е редовното опознаване на себе си и вашите черти.

Вътрешният свят съществува независимо от това колко много го знаете, но съзнателно можете да го развиете само чрез запознаване със съдържанието, може би разбиране на законите, които са в сила във вашата реалност, идеята за развитие ще изчезне от само себе си.

Вземете редовни разходки и пътувания до природата - пряк контакт с естествената част на външния свят се събужда, за да засили и да установи хармония във вашето вътрешно пространство. Освен това, ако отидете на нови места всеки път, автоматично обогатявате опита си и разширявате хоризонтите си. В допълнение към въздействието върху психичното устройство, редовният контакт с природата помага за подобряване на благосъстоянието, което е важно и за вътрешния свят.

Взаимовръзката между физическото и духовното е много голяма, така че за развитието на вътрешния свят е необходимо да се грижим и да развиваме тялото си. Упражнение, правилно хранене, изобилие от чист въздух ще ви помогнат да отстраните разрушителните фактори под формата на лошо здраве.

Отбележете желаните пътища на вашето развитие и ги следвайте, нека всеки ден се изпълва с нещо ново, увеличаване на някакво умение. Дори ако сте избрали да научите език и да запомните една дума за един ден, това разширява визията ви. А редовността на процеса предизвиква важни механизми на обичайното развитие. Опитайте се да развивате различни аспекти на вашата личност, а не да се фокусирате само върху физически или интелектуални. Обикновено такива изкривявания водят до изчерпване на духовния свят. Тренирайте добротата и отзивчивостта си, помагайте на нуждаещите се, харесвайте хубавите хора, гледайте добри филми.

Гледайте видеоклипа: Грижа за физическото тяло и вътрешния ни свят (Юли 2019).