Човечеството е качество на личността, което се характеризира с морални принципи, които изразяват хуманизма по отношение на ежедневните взаимоотношения на хората. Човечеството е придобито и съзнателно проявление, което се формира в процеса на социализация и възпитание на човек чрез примера на значимите власти. Човечеството се отнася до най-висшата добродетел, достойнството на човека.

Човечеството се характеризира с редица атрибути, които са специфични качества на характера и отношението към света. Тези качества включват доброта, саможертва в полза на другите, добра воля, искреност, съчувствие, щедрост, уважение, скромност, честност.

Какво е човечеството

Човечеството се проявява като личностна черта в действията на човек по отношение на външния свят. Уважение към хората, насърчаване и подпомагане на тяхното благополучие, искрено желание за помощ или подкрепа. По-пълно, тази характеристика се разкрива в колективни и междуличностни отношения, когато работим заедно и общуваме директно с хората. В социалните групи това качество е най-референтното.

Тази собственост на личността се формира на примера на родители или други уважавани възрастни. Проявлението или отсъствието на такъв начин на проявление на човека се дължи на вътрешносемейния начин на живот и прехвърления, от по-старото поколение към по-младия сценарий.

Основната роля в формирането на това качество се играе от възпитанието на майката, което създава нормите на начина на живот в семейството, което допринася за развитието на морала на детето. Има ситуации, при които от децата се изисква да показват високи морални качества без предварително обучение и пример, което причинява вътрешни и външни конфликти на нарастваща личност.

В процеса на развитие и социализация в групата, от индивида се изисква да покаже приятелство и участие, способност да общува с други участници в процеса, да формира и изказва своята позиция, да я защитава. С ниско развитие на необходимите умения се получава отхвърляне от екип или отбор, което допринася за появата на външни лица. Причината за това разделение е въпросът за успеха и морала, като различни категории.

Човек започва да овладява правилата на връзките в по-младата предучилищна възраст, изучавайки културни и хигиенни умения. Децата, които се подчиняват на изискванията на възрастните, са склонни да следват самите правила и да контролират спазването на тези правила от останалите деца в групата. Често малките деца се обръщат към възрастни с оплаквания за поведението на своите връстници с искане да потвърдят правилото и тук възниква проблемът с проявлението на човечеството, защото понякога е много трудно за болногледачите спокойно да реагират на такива искания. А детето, което е подало жалба, е посъветвано да спре връстника си лично друг път и да напомни правилото в групата.

Процесът на формиране на човечеството е особено активен в периода на “аз себе си”, когато детето придобива независимост и изисква повишаване на неговото поведение, защото малък човек започва да се идентифицира като отделен член на обществото. По това време детето научава за правилата и методите на общуване, за взаимодействието на примера с най-близките авторитетни предмети (родители, приятели, герои от книги, филми).

Човечеството е парадоксално явление, то се проявява чрез действията на човек, без да отразява неговата истинска личност и отношение. В пазарните отношения, които се формират и успешно развиват в междуличностните отношения, моралните ценности и личността престават да се свързват поради преследването на материални блага, атрибути на успех и благополучие. Човечеството, човечеството стана синоним на слабост, въпреки че литературата и киното често преувеличават тези проявления в техните герои.

Необходимостта от любов, приемане, уважение се осъществява чрез проявлението на интерес, като участие в живота на другите. Сложността на такава проява на човечеството е, че много хора са израснали в по-неблагоприятни условия, отколкото са необходими, за да възпитават такива качества. Това се отразява особено на децата, чиито родители са израснали в края на ХХ век в страните от ОНД. По това време е било необходимо да оцелее, а начинът на възпитание се промени, децата израстват в прилив на информация, без положителни примери, корекции и авторитет на родителите си.

За формирането на морални стандарти и въвеждане на уменията за проявление на важния им компонент е семейството и неговите традиции. В авторитарните семейства, където родителите изискват подчинение и абсолютна власт, децата растат като опортюнисти, които имат очевидни трудности в общуването. Децата, които са били подложени на прекалено строги методи на възпитание, имат изкривено разбиране за взаимоотношенията с хората и в семейството, които могат да намерят изход в различни поведенчески характеристики, например агресия.

Проявлението на човечеството при хора, израснали в демократични семейства, се проявява по-естествено. Тези семейства формират чувство за самооценка и учат децата за отвореност към други хора. Емоционалната среда в семействата, която се основава на интереса към децата, техните нужди, грижа и уважение е основното условие за формирането на моралните ценности на детето.

Формирането на човечеството влияе върху броя на членовете на семейството. Децата, които растат в многобройни семейства, където има много роднини, имат повече примери за поведение и решения на ситуации, власти и мнения. Голям брой роднини допринасят за формирането на доброта, общност, приятелство, уважение, доверие и в такива семейства се придобиват умения за съпричастност, които са съставни части на човечеството.

Проблемът на човечеството съществува в неговото отсъствие. Неговото проявление се крие в нашето възприемане на себе си, нашите и чужди способности, нашите задължения, възприемане на околната среда, себе си в света, като право на място под слънцето. За повечето това е проблем, защото няма чувство за сигурност, достатъчно за проявлението на човечеството, като норма в общуването. Благост, участие и други морални качества на човека създават чувство на слабост и опасност. Това е проблемът.

В процеса на отглеждане и изследване на околната среда и света децата се създават, за да се борят за оцеляването на възрастния живот в „джунглата“. Като възрастни, децата възприемат другите като повече съперници, отколкото партньори, а оттам и враждебното отношение.

Проблемът с човечеството е изправен пред всеки и всички в живота им. Хората се нуждаят от подкрепа от хора в някакъв момент. Това се усеща особено в трудни периоди, по време на вземане на решения или отговорност. И тогава има трудности по отношение на приемането на хуманни действия на други хора. В края на краищата, за да почувствате неговото значение чрез потвърждение отвън, трябва да сте отворени към това външно. Отвореността към другите изисква тяхното доверие, самостоятелност и увереност в собствените им права. Същият проблем с проявлението на човечеството и други морални качества на индивида зависи от приемането на правото му на живот и правото на живот на други хора. Може да се добави, че родителите, които са майката в първите години от живота си, т. Нар. Основно доверие в света, преподават приемането на правото на живот. Когато той не е там, човек се чувства застрашен от околната среда, затова ще се защитава и действа единствено в личните си интереси. Човек, способен да изрази човечеството, има силно основно доверие. Тя се формира от самия човек чрез съзнателен избор или от майката.

Родителският пример за отношението към другите служи като сценарий на априорно поведение за детето. Защитата от света, мисленето за борба, насърчаването на индивидуалните съмнения в собствените си сили, способности и права, води до трудности в разбирането на взаимоотношенията и тяхната нужда, към проблема за разбирането или липсата на такива, на ползите от човечеството.

Примери за човечеството от живота

Човечеството в обществото се е превърнало в своеобразна тенденция в отношенията, което създава условия за разбиране на ценността на индивида. Това помага за по-доброто опознаване на хората около тях, за намирането на единомислещи хора и подобряване на комуникацията. Хората започват да достигат до онези, които наистина се интересуват от тях. Човек, който помага на хората в нужда, показва способностите му да цени живота.

В професионалната дейност се проявява и човечеството. Най-хуманни професии са лекари, учители, спасители.

Говорейки за спасители. През 2015 г. четирима момчета от щата Флорида показаха хуманност към двама възрастни хора. Те косяха тревата, преметнаха релсите и замениха гумите с кола на възрастна двойка и също така отнеха навреме възрастния мъж в болницата и претърпяха операция, която удължи живота му. Според началника на противопожарната служба, където членовете на Тимур са работили, те не са казали какво са направили, той е научил за това от новината в социалните мрежи.

Проявата на човечеството спасява живота на близки. Това е естествено проявление на нуждата от любов и приемане. Много е лесно да се прояви човечеството, достатъчно е да започнем да говорим, както е направил тийнейджър. В Дъблин, САЩ, млад мъж, Джейми, на 16 години, спаси един човек, като зададе само един въпрос: "Добре ли си?" Такъв прост въпрос и много добро. Мъжът щеше да се сбогува с живота, попита го момчето, после разговаряха. В крайна сметка, в бъдеще този човек стана щастлив баща.

Проявата на човечеството обогатява живота. Дали това е помощ на човек, животно в спасяването на живота им, или обичайното внимание към състоянието и нуждите на приятели и непознати. Това участие в живота, това е възможност да се покаже, че глупавите и гадни мисли за тяхната малоценност са грешка. Човечеството е черта на личността, нейното проявление е сила на личността, това е ценност, която съзнателно се появява.

Това бяха примери за проявлението на човечеството по искане на хората, беше съзнателен избор. Този избор може да дойде при всеки, осъзнавайки собствената си стойност и значимост като човек, човек, идеално същество, което може да направи повече, отколкото просто да живее.

Гледайте видеоклипа: Новото познание Е10 Проект човечество (Октомври 2019).

Загрузка...