Психология и психиатрия

Как да станеш лидер

Сънувайки за изпълнението на собствените си идеи и проекти, хората изучават биографиите на други хора, гледат на други и самостоятелно се опитват да разберат как другите стават лидери. Първоначално трябва да разберете определението на тази концепция, да подчертаете основните характеристики, както и да подчертаете областта и групата от хора, сред които е необходимо проявлението на тази функция. Лидерските способности не винаги са необходими, понякога е по-логично и по-икономично да се вземе изпълняваща позиция по отношение на инвестираната енергия. А способността да се разпространяват и променят проявите на тяхната природа е също една от характеристиките на лидерството.

Съвети за това как да станете лидер могат да бъдат изпълнени с различни нюанси, но в същото време има основни основни точки, които трябва да бъдат разработени. Първоначално е необходимо да се научат да поставят цели, да определят тяхната надеждност, адекватност и необходимост от постигане.

Да се ​​научите как да станете лидери, можете да забележите една обща тенденция - възприемането на отговорността и изпълнението на избора. Човекът, отговорен за хода на собствената си съдба, става за много подкрепа и ръководство в личното движение. Всъщност, този, който е в състояние да взема решения, в крайна сметка започва да ги взема за други хора в различни кризи или неразбираеми ситуации. В допълнение, тези, които нямат собствено достатъчно ниво на решителност или съмнение, се страхува да направи последната стъпка, такъв пример до нея може да действа като вид застраховка срещу грешка.

Лидерът няма да дава решения за важни моменти за него, но дори и във всяка малка проява той ще се опита да направи индивидуален индивидуален избор. Отговорност за последиците от такива решения, които лицето носи самостоятелно. Това са чудесни чувства в случай на успех или доста трудни преживявания в ситуация на провал, тъй като няма кой да бъде обвиняван, но е необходимо да се седне и разглоби пропуските, да се изготви нов план или да се откаже да се приложи.

Кой е лидерът

Лидерът е този, който непрекъснато се придвижва към целта и води други, следователно не само, че целенасочеността е важна, но и способността да се разграничат фалшивите стойности и истинските ценности. Развитието на лидерството спомага за максимизиране на инициативата и планирането за бъдещето. Такъв подход следва да се прилага не само по отношение на глобални проекти, които са предназначени за десетилетия, но дори и за вечерни занимания и уикенди. Започвайки да мисля за детайлите, човекът развива способността да намира уникални решения, където това не е направено, а планирането помага за решаването на повечето от задачите в движение. Важно умение за лидерство е да се разпределят задачите между всички участници в процеса, като се вземат предвид способностите, интересите на всеки и нуждите на общата кауза.

Лидер е човек, който може да води група хора не на формално ниво на дадена длъжност, а човек, който, имайки висок авторитет и признато ниво на доверие, може да повлияе на действията и избора на хората, дори и без официална власт.

Лидер е възможен изключително в социална група, с общи интереси и цели, за постигане или поддържане на работата на всички членове на екипа. Във времена на промяна, несигурност или необходимост от вземане на съдбоносни решения, всички членове на тази група могат да прехвърлят съдбата на по-нататъшния ход на процеса на лидера. Това е сравнимо с лидера на пакета, който всеки ще се подчинява и неговото мнение ще бъде решаващо, въпреки предварителната оценка на мнозинството.

В по-малка степен тази концепция се използва за обозначаване на постиженията на човека. Това се отнася за лидерството в спортните постижения, скоростта на научните изследвания или постигането на финансово състояние. Има също така много нива на лидерство, от планетарни и държавни до междуличностни. Дори в двупосочна система за взаимоотношения, човек може да разбере кой взема всички важни решения и е в състояние да повлияе на мнението на партньор.

Но външната страна на влияние върху другите остава съблазнителна за мнозина само докато се окаже, че все още има вътрешен аспект, необходимостта да се отговаря лично на титлата лидер. Преди да се научите да контролирате и насочвате други хора, да взимате решения относно живота си, трябва да се справите със собствените си.

Лидерът притежава желязна самодисциплина и издръжливост, е в състояние да намери мотивацията да се движи по-далеч, да поставя реални цели и да разработва система за постигането им. Само с перфектното умение за успешно изграждане на живота си, човек придобива способността да влияе на другите. По-точно, той идва автоматично, тъй като хората ще отидат след добро настроение, съвет, помощ, пример или конструктивна критика.

Лидерските качества не се определят от генетиката, а развитието на такава способност няма да бъде подпомогнато чрез четене на няколко книги и статии или дори преминаване на съответни обучения. Само постоянното прилагане на събраните или получени от някой пример препоръки ще спомогне за култивирането на тази черта. Някои имаха късмет и първоначално тяхното възпитание имаше за цел да идентифицира уникалните способности на индивида и да развие тези качества в благоприятна атмосфера, която формира адекватно самочувствие и увереност. Онези, които бяха възпитани на изкуствени ценности, без да вземат под внимание тяхната индивидуалност, бяха по всякакъв начин забранени да показват дейност, инициативи и подценяване на самочувствието, ще бъде по-трудно. Лидер е онзи, който създава себе си със собствените си ръце, действия и стремежи, избори и преценки всеки момент, без да спира.

Лидерът ще поеме цялата отговорност, вместо да обвинява другите. Такъв човек разбира своя дял от влияние върху събитията на настоящето и далечното бъдеще, не само неговите, но и всички, които участват, и поема отговорност за последствията, без да се крие зад други. Той е в състояние да вземе важно решение. Въз основа на ползите и логическия анализ, а не на желанието да се получи желаното одобрение. Затова много решения, взети от лидера, могат да бъдат неприятни за другите, но с него те ще бъдат изпълнени. Тъй като аргументите на техния избор, както и установената репутация, ще свидетелстват за временни неудобства в името на по-нататъшния напредък.

Способността да ръководи лидера се явява не в резултат на манипулация или изнудване, а поради собствената си харизма, публичното говорене, способността да се представят фактите и да се анализира ситуацията. Този, който обича обществото, получава повече подкрепа и помощ, другари и застъпници, отколкото този, който се опитва да търси други лостове за натиск.

Отговорността, проявена като съзнателно приемане на всички последствия, се простира не само към собствения живот. Осъзнавайки силата на своето влияние върху определена група хора, лидерът винаги ще поставя интересите на обществото над личното си, като прави всичко, за да подобри живота на другите.

Лидерски качества

Лидерските качества могат да се различават за военните и учителите, за семейството в правителството, за спортните постижения и за намирането на общи точки между хората. Но въпреки всички специфики на различните области, в хода на множество изследвания, се разкриват основните качества за лидер на всяко ниво.

На първо място сред лидерските прояви стои стабилността, постоянството и твърдостта на характера. Тъй като това е природата, която ви позволява да продължите борбата и да не се съгласите да правите компромисни решения, които са удобни за други, но вредни за нея. Постоянството на избора пряко засяга репутацията. Този, който подкрепя различни идеи, не вдъхва доверие на последователите, както и на тези, които могат да предадат интересите на групата под натиска на страха или други емоции.

Посветеността на каузата, на избрания път, на вашата социална група е това, което ще вдъхнови хората чрез пример, както и това, което дава увереност. Лидерът е длъжен да осигури на хората чувство за надеждност и стабилност, което е постижимо само с проявлението на тяхната лоялност и стабилността на техните убеждения с всяка промяна във външните събития.

Хората се присъединяват към онези, които предизвикват симпатия, следователно високо ниво на харизма, способността на всеки човек да вижда потенциала и приятните качества са ключът към доброто отношение.

Позитивният човек, който обича хората, е отворен за запознанства и общуване, който е в състояние да радва и изтъкне силните страни - този, който е необходим на мнозинството.

За да поддържаме силата на духа и чудесното отношение, да върнем вяра и сила, тогава, когато ръцете се спускат - това е една от важните функции на лидера. Когато такъв човек иска да положи много усилия и да понесе неприятни времена, той ще бъде изслушан и подкрепен, и с различен характер, такива искания могат да доведат до бунт.

Но способността за общуване включва не само положителни и способности за насърчаване. Качеството на лидерството е способността за предаване на информация от всякакво съдържание на лице на всяко ниво на развитие, за установяване на успешна комуникация между две воюващи страни, за прехвърляне на техните знания. Това изисква деликатно чувство на другите, разбиране на основите на психологията и добре развити комуникативни умения.

В допълнение, непрекъснатото подобряване на техните знания е необходимо за по-нататъшното им прехвърляне към други лица в достъпна форма. Тъй като лидерът не посочва толкова много какво да прави, колко отваря нови пътища и възможности, определяйки най-оптималните начини за промоция. Компетентността е необходима не само в водещите, но и в съседните райони. Така че треньор на спортен отбор, който е лидер, трябва да вземе под внимание не само спортното оборудване. Но психологията на всеки участник, особеностите на взаимодействието в екипа, както и особеностите на диетата.

Искрената щедрост е постоянен спътник на лидера и проявлението на това качество не е планирано и не зависи от постиженията на хората, което го отличава от манипулацията. Освен това щедростта засяга всичко, което човек има. Той винаги е готов да сподели знания или съвети, да помогне финансово или морално. Лидерът инвестира не само в материални ресурси, например, подреждане на вечери или постоянно лечение на карамели. В по-голяма степен такъв човек споделя времето си и умствената си сила, опитвайки се не само да нахрани човека, но и да му помогне да си намери работа, да не подкупи съдиите за победа, а да изгради програма за обучение за независима победа. Обикновено това е по-трудният път, но винаги се отличава с развитието, а не с формалното изпълнение на желанията.

Дейността и инициативата са важни качества за лидера. Той е непрекъснато възможността за разработване и изпълнение на планове или за нови идеи. Въпросът за външната мотивация не е от значение за такива хора. Характерът на инициативата напълно осигурява вътрешната мотивация за постигане. И човек, който е в състояние да се мотивира да продължи да може да намери мотивация за останалите. Освен това, без да се кандидатства за този отрицателен метод на влияние, когато човек е принуден да изпълни заповед. Такава мотивация се развива на основата на дълбока отдаденост, потапяне в процеса, страстна прегръдка на идеята. Самият лидер винаги вътрешно изгаря там, където търси, и този огън може да възпламени активност в други, да накара хората да стоят наблизо.

Но такъв ентусиазъм сред лидерите винаги съществува заедно с важната способност за критична оценка на ситуацията и справяне с проблемите, изчисляване на рисковете. Който фанатично се задълбочава в идеята, е в сънищата и не приема трудности, няма да стане лидер. Само разбирането, че всяка дейност ще предизвика трудности, проблеми и евентуални неуспехи, може да продължи. Способността за решаване и предотвратяване на проблеми е важна характеристика, която се развива от житейския опит, способността за анализиране, постоянството на характера и отговорността.

Отговорност - това е функция, която не се проявява незабавно на хората около тях, но тя е ядрото. В първия случай, когато този, на когото е бил поверен изборът и властите отказват да приемат резултатите от своето решение, цитирайки обстоятелства или обвинявайки другите, хората ще се обърнат и ще има по-малко последователи. Обикновено след няколко такива инцидента никой не е наоколо.

Психология на лидерството

Психологията на лидера се определя от личностни черти, които се проявяват на ниво поведенческо ниво, стойност и значение. В поведението на такъв човек могат да се разграничат невербалните признаци на изражението на лицето и позита, както и жестовете. Това ще бъдат сигнали за доверие и откритост, стремеж към напредък и приспособяване към контакт. Тъй като лидерите имат малко по-различен начин на мислене от повечето хора, това се отразява в техния ход и стил на общуване. Сред особеностите на поведението стоят отворени увереност, повишено ниво на брадичката, гладка поза.

Лидерите са свикнали да заемат централно място в публиката или основното нещо на масата, а това се случва доста несъзнателно, но въпреки това околните хора почти никога не се опитват да променят това състояние на нещата.

Психологията на лидера има творчески фокус и разнообразна проява на себе си. Такива хора непрекъснато се стремят да бъдат креативни, на всички нива - от междудържавни съюзи до дантели салфетки. Желанието да подобрим този свят, да намерим нови, по-адекватни начини за работа, красиви локации и икономически изобретявания - всичко зависи от посоката на човека, но винаги ще бъде креативно търсене на творчески посоки. Именно тази тенденция ги кара да търсят нови методи на приложение вместо критика. По принцип критика почти напълно отсъства от лидерите, тя се замества от желанието да се намери услуга. Това е още една причина, поради която истинските лидери са постоянно заобиколени от хора, тъй като сред обикновените хора има много критики и унизителни преценки, докато на практика няма подкрепа.

Особеността на възприемането на света от лидерите е такава, че те са постоянно извън обстоятелствата, дори и с цялото си сърце, болящо се за идеята. Те мислят за няколко крачки напред и не се потопят в ситуацията на настоящия момент, което ги прави емоционално стабилни. Докато по-голямата част от хората ще останат в паника от провала на случилото се вчера, лидерът може да се усмихне тихо, защото вече е разбрал какви ползи могат да извлекат от това след шест месеца. Отчуждението помага да се отдели най-важното от непълнолетния, да се контролира хода на движението и във времето да се променят плановете и евентуално целите.

Лидерът не работи самостоятелно или само за постигане на собствените си интереси. Посветеността към собствените хора прави едно търсене на начини, които са оптимални за мнозинството, а в някои моменти дори са възможни жертви и лични инвестиции. Глобалният характер на мисленето разкрива истината, че ако хората около вас са щастливи, този, който им е помогнал да постигнат това състояние, ще се върнат с благодарност. Инвестирайки в други, лидерът в крайна сметка получава повече, отколкото ако иска да изпълни само собствения си съд на нуждите. Но грижите за другите нямат наемнически мотиви - това е проява на един и същ правилен начин на взаимодействие и обмен на енергия с пространството.

Как да стане лидер в отбора

Лидерите са тези, които имат високо ниво на интелигентност и широка перспектива, така че можете да станете не само пример, но и да вдъхновите и да обясните своите идеи на всеки. Необходимо е и развитие на постоянен оптимизъм, тъй като водещата роля предполага труден и дълъг път, с случайни пречки и евентуално при липса на прекъсвания. Невъзможно е да се откажеш от всичко наполовина, след това, когато се върнеш, онези, които отидоха преди теб вече не искат да подкрепят, поради страх от друга спирка. Това не означава да продължите да правите през цялото време това, което сте правили преди, така че няма да постигнете промяна в ситуацията. Но си струва да бъдеш в движение, да търсиш нови възможности, начини, решения и особено когато всички се отказват или има друг провал.

Съветите на психолозите как да станат лидери в екип отразяват по-практична насока в развитието на изброените лични характеристики на лидера. Невъзможно е да се заеме лидерска позиция в един ден, това изисква редовни прояви на вашите умения, първата от които е развитието на комуникативна функция. Комуникацията предполага способността да се обясни на другите вашата позиция, да се вдъхновят хората с вашите идеи. Колкото по-добри са комуникационните умения, толкова по-лесно ще бъде човек да мотивира другите да работят заедно, както и да опрости процеса на разрешаване на конфликтни ситуации. Развивайте комуникация с хора от различни нива, научете се да общувате с представители на всички професии и възрасти. Колкото повече практикува взаимодействието, толкова по-голяма е вероятността за намиране на подход към всички.

Трябва непрекъснато да се занимавате със самопознание, за да предвидите реакциите си, да устоите на манипулациите и да идентифицирате собствените си ценности. В допълнение, човек, който разбира добре себе си, е по-способен да разбира другите, което ще помогне за индивидуалната мотивация и за създаването на успешен екип. Успех складывается ведь не из отбора незнакомых кандидатов с лучшими рекомендательными письмами, а из правильного распределения людей, с учетом их способностей и интересов. Зная ценности каждого можно составлять успешные тандемы, а разбираясь в особенностях способов решения проблем, людей можно ставить на соответствующие должности.

Насърчавайте другите да постигнат някакъв напредък, не се ограничавайте с похвалата - тя вдъхновява хората, но за този, който им е дал вдъхновение, мнозина ще направят почти всичко. Можете да похвалите представените идеи, както и за настроението. Човекът, който е донесъл кафето в целия офис, понякога заслужава повече похвали, отколкото счетоводителят, който е предал доклада навреме. Избягвайте манипулативната функция на похвала за създаване на конкуренция - задачата на лидера да елиминира такива прояви колкото е възможно повече и да осигури приятелска атмосфера на взаимопомощ.

Помогнете на другите, научете се, споделяйте опит, споделяйте тайни, но не правете на мястото на другите. Когато посъветваш, покажи, че вярваш в някого, а когато го правиш, унижава. Много от тези, на които по-късно научихте, могат да бъдат делегирани част от техния бизнес като опция за насърчаване и предоставяне на доверие. Просто не отхвърляйте грубата работа, а винаги мислете за развитието на човека и как този вид дейност ще му помогне да „изпомпва” собствените си умения и да постига успех.

Постоянно работи върху собственото си развитие, а основната част трябва да бъде заета от това, от което се интересува екипът. Скоро ще има тези, които знаят повече, могат по-добре, и ще започнат да ги слушат. Но освен професионалната линия, развивайте лично, което ще ви направи интересен и всеобхватно развит събеседник. Бъдете винаги в екипа и забележете тези, които са близо до вас. Ако не сте заспал дизайнер, можете да се отпуснете вкъщи, а служител, който има дете, което има плод, за да представи плодове, може да вземе изпит при външен ученик. Човешките взаимоотношения ви правят приятни за другите.

Работете върху емоционалната стабилност, тъй като тя е необходима на фасилитатора. Човек, подложен на емоционални изблици, не е в състояние да контролира общото движение и дори живота си. Поддържането на спокойствие спомага за увереността в избрания курс, методите за постигане, както и за хората около тях. Доверието ви позволява да откажете, което обикновено създава трудности за повечето хора и води до нерентабилни компромиси и празни обещания.

Гледайте видеоклипа: 5 постъпки, които ще ти помогнат да станеш забележителен лидер (Септември 2019).