Психология и психиатрия

Причини за развод

Причини за развод те могат да бъдат абсолютно разнообразни, наистина има огромен брой от тях, но резултатът е винаги един или двама души да унищожават формираното звено на обществото и поради неразбиране, невъзможност за разрешаване на конфликти, невъзможност да се чуват един друг.

Причините за развода на съпрузите са субективни и обективни. Дезинтеграцията на семейството за съпрузите е сериозен тест за две сърца. Според статистиката максималният процент на брачната връзка пада през първите четири години на съвместния брак (приблизително 40%). Основната причина за разпадането на брака е липсата на готовност на партньорите за семейни отношения.

Причина за статистика за развода

Бракът за двама днес не е доживотен затвор в клетка. Днес, според статистиката, всяко второ семейство се разпада, когато всяка трета се развежда преди 10 години. Процентът на разводите за първите съвместни години от живота е около 40, а за първите 10 години - повече от 60%.

Според статистиката най-отговорният и сериозен период в семейния живот е възрастта на партньорите от 21 до 30 години. Въпреки това браковете, сключени в периода до 30 години, са два пъти по-трайни от браковете, сформирани, когато съпрузите са били над тридесет години. Това се дължи на факта, че след 30 години на хората е много по-трудно да възстановят своето отношение и самите себе си според очакванията на другия, за нуждите на съвместния живот. Хората, чиято възраст е повече от тридесет години, много по-трудно могат да влязат в семейни роли. По-младите хора са много по-лесно да се сбогуват с навиците си, очакванията, които могат да наранят партньора.

Основните причини за развод: необмислен брак или съюз на удобство, предателство, интимна неудовлетвореност на партньорите помежду си, липса на готовност за семеен живот, несъвместимост на възгледите и героите, пиянство (алкохолизъм) на един от партньорите.

Най-често срещаните причини за разводите в съвременните семейства (42%) са психологическата и практическа неподготвеност на партньорите за семейния живот. Такава неподготвеност може да бъде изразена в грубост на партньорите, унижение и обиди, нежелание да се помогне в живота и възпитанието на децата, алчността на един от съпрузите, липса на общи интереси, невъзможност да се направят отстъпки един на друг, премахване на конфликти и невъзможност да се води живот.

На второ място в честотата на разпространението на причините е алкохолизмът на един от партньорите. 23% от мъжете и 31% от анкетираните жени посочват тази причина.

Статистиката на причините за развода отбелязва, че прелюбодейството (предателство) е на трето място (15% от по-слабия пол и 12% от мъжете посочват тази причина).

Само 9% от жените посочват причината за разпадането на взаимоотношенията без помощ от партньор в дома. Проучванията показват, че 40% от съпрузите помагат на жените си да водят домашен живот.

Останалите причини за развод в съвременните семейства играят незначителна роля. Така например, само 3.1% от респондентите посочват ежедневно разстройство, материални затруднения - 1.8%, различни възгледи за материалното благополучие - 1.6%, неоснователна ревност на един от партньорите - 1.5%, интимна неудовлетвореност - 0, 8% и отсъствие на деца - 0.2%.

Причини за развод от гледна точка на мъжете. 37% от респондентите посочват основната причина за разпадането на семейството - липсата на сериозна интимност. 29% от мъжете са лишени от ежедневна нежност, а 14% нямат подредени интимни отношения. 9% от анкетираните се оплакват от липсата на загриженост за тях. 14% от представителите на по-силния пол се чувстват поробени.

Общият проблем на всички счупени бракове е, че хората не осъзнават, преди развода, защо семейството се е разпаднало. Оттук и заключението, че ако мъжете и жените се опитаха да разговарят помежду си, да се научат да се слушат, те биха могли да премахнат много от проблемите, които възникват в процеса на съвместен живот и да спасят семейството.

Според статистиката по-често жените до 50-годишна възраст и мъжете след 50-те стават инициатори на развод.

Причини за развод в семейството

Днес, за съжаление, самата концепция за стойността и неприкосновеността на брачната връзка е загубена. Модерното младо поколение е доста несериозно и доста несериозно за семейните връзки. Ранното формиране на семейството приема максималния процент в поредица от разводи. Поради факта, че незрели млади хора, които се характеризират с ниско духовно и социално ниво на развитие, най-често се женят, поставят секс на главата на семейните отношения. Младите хора вярват, че това е за секса и се изграждат силни семейни връзки.

Причините за разводите в семейството се дължат и на факта, че в съвременното общество ролята на силната и слаба половина на човечеството е обърната. Днес повечето жени изпълняват мъжки задължения. Те вече не са доволни от ролята само на пазителя на огнището. И мъжете с радост им дават своите отговорности.

Доста често разликата между брачните връзки е единственото приемливо решение в ситуации, в които отношенията между партньорите не са се развили. Най-често инициаторите на развода са млади жени, поради факта, че техните очаквания не са изпълнени. Когато се ожениха, мечтаеха за любящ, грижовен, леко романтичен, верен и верен човек, а реалността беше да придобие допълнителни отговорности и постепенно отчуждаване един от друг.

Причините за развода в семейството, тъй като най-често - е предателство. Поради факта, че прелюбодейството докосва най-важното от чувствата на двама партньори - любовта, която е важен мотивационен фактор за създаване на семейство. Измяната показва дисхармония, различни натрупани противоречия, неразрешими конфликти между партньорите. Предателството на един от партньорите е доста често срещано поведение, което може да се случи дори в богатите семейства със стабилни взаимоотношения. Често брачната изневяра става честа причина за разпадането на така наречените "ранни зрелостни" бракове, в случаите, когато и двамата партньори са много несериозни и не осъзнават моралните и ценностни качества на семейството.

Лоялността и лоялността в брака в повечето случаи зависи от поведението на партньорите преди брака. Според статистиката силната и слаба половина на човечеството, които правят секс преди брака, много по-лесно престъпва обрека на брачната вярност. Това поведение се дължи на факта, че ранният сексуален живот се основава предимно не на взаимна любов, което допълнително води до намаляване на задълженията и чувство за дълг към друг партньор.

Напоследък причините за развод за съда са се увеличили драстично. Сред такива причини са семейното насилие, наркоманията или алкохолизма.

Често обикновената скука се посочва като причина за разпадането на семейството. Периодът на влюбване е приключил, страстите са се успокоили, времето на „съвместното притискане” е оставено далеч назад, партньорите са се превърнали в семейно спокойствие, а обичайният алгоритъм на действия и рутината става доминиращ аспект на съвместния живот. През първите години от живота си, партньорите сравнително добре проучиха слабостите и достойнствата на другите и ги приеха. Те не чакат абсолютно никакви изненади, изненади един от друг. Целият им живот е нарисуван от час - дом, работа, деца, секс на празници и др. Затова не е изненадващо, че след известно време има разделение на партньорите един от друг. Често невниманието на мъжа се усеща по-остро от жената, особено ако тя не работи, само се грижи за къщата и децата.

Недовършеното висше образование или непризнаването в професионалната сфера причиняват престъпление на партньор за жени, защото тя е жертвала толкова много за него. Човек, заедно с това, не се интересува от проблемите на една жена, защото има достатъчно собствена. В резултат на това семейните отношения започват да се рушат. Съпругът посвещава цялото си време на работа. Съпруга, уморена от безразличие и липса на комуникация, се обръща на страната на своя любовник.

Не по-малко сериозен тест за силата на брачните връзки е времето на изчакване и раждането на първото дете. Доста голям процент от разпадането на семействата се пада на първите години след раждането на детето и в този период съпругът става основен инициатор на развода.

След раждането мъж за жена избледнява на заден план. Много често младите бащи правят същите грешки, като пречупват всички отговорности на домакинството и се грижат за бебето за жена. Ето защо жената почти не остава време за съпруга си, тъй като тя дава цялото време на детето. В резултат на това неминуемо възниква дискомфорт в семейните отношения, мъжът се чувства нелюбезен, лишен, ненужен. За всички претенции на съпруга, жената може да отговори не съвсем адекватно, раздразнено. В крайна сметка, тя не получава достатъчно сън цял ден, никой не я разбира, тя е уморена. Един човек вижда единствения начин - развод. В този случай за него ще дойде пълна свобода, без задължения и викове. За да се избегне това, грижата за бебето трябва да бъде споделена между двамата съпрузи.

Много често наркоманията и пиянството са причина за развод. Такива хора трябва да бъдат третирани на началния етап.

Жилищният проблем също е сред най-честите причини за разпадането на семейните отношения. На етапа на влюбване, на младите хора изглежда, че това е рай с близки и в хижа. Въпреки това, липсата на собствени жилища, живеещи заедно с родителите води до конфликтни ситуации и скандали. Последствието от това е развод.

Неспособността на силната половина да осигури семейството, бедността стават чести причини за нарушаване на семейните отношения. Поради постоянната нужда, слабата половина често се оплаква от мъж, който след постоянни упреци страда от самочувствие. Самата жена трябва да осигури семейството си или да намери някой, който ще й осигури и деца. В резултат на това бракът се разпада. Също така, липсата на средства се дължи на неспособността на партньорите да планират правилно семейния бюджет, различни гледни точки за разходването на средства.

Загубата на любов също става честа причина за скъсване на брачните връзки.

Причини за развод в исковата молба

"Каква причина да се уточни по време на развод?" Е един от основните въпроси, които възникват при хора, които решават да разтварят брачни облигации. Често хората са изправени пред факта, че при подаване на дело за развод, те не знаят какви са причините за развода на съда да уточни в него. И всичко изглежда ясно: любовта е минала, съпругът пие, жената не уважава, материални проблеми и т.н. Въпреки това, малко хора знаят как да пишат в официалния документ правилно.

Вземанията за разчупване на брачни облигации се изготвят по стандартен модел. В някои случаи е необходимо да се посочи причината за развода. Причините за развода в делото са условно разделени на мотиви от личен, домашен, материален (финансов) или интимен характер, предателство.

В твоите отношения преобладава отчуждението, чувствата отдавна са охладени, враждебността се е появила, разбрала си, че вече не се обичаш, и реши да се разведеш, но не знаеш каква причина да посочиш по време на развод. за правна помощ.

Ако смятате, че причините за развода са лични, тогава формулировката на изявлението може да бъде: "Запазването на семейството е невъзможно, поради факта, че двамата съпрузи са загубили чувството на любов, което е основната причина за брака."

Ако имате постоянна враждебност към партньора си, нямате абсолютно никакво уважение към него, не виждате други начини за решаване на съществуващите проблеми, формулировката може да бъде: "Мисля, че запазването на брака е напълно невъзможно, поради факта, че имам враждебно отношение на вашия съпруг. "

Законодателството предвижда причините, поради които съпрузите вземат решение за прекратяване на брачната облигация. Често тази сериозна стъпка може да има няколко причини, а не една. Твърдението посочва една причина, но най-глобалната. Компетентно формулираната причина в едно изречение трябва да предава целия основен смисъл на проблема, който се е развил в семейството.

Гледайте видеоклипа: ТОП 5 ОТКАЧЕНИ РАЗВОДА (Октомври 2019).

Загрузка...