Психология и психиатрия

Конфликти в семейството

Конфликти в семейството - Това е доста често срещано явление днес. Конфликтът може да се счита за обичайна черта на социалните институции, той е неизбежен и неизбежен. Ето защо конфликтът трябва да се разглежда като естествен фрагмент от семейния живот. Тя трябва да се възприеме като една от проявите на естественото човешко взаимодействие, тъй като тя не може да действа разрушително върху двойка. В някои случаи конфликтите, напротив, са сред основните процеси, които служат за запазване на цялото.

Основната ценност на конфликтите се смята за факта, че те работят, за да предотвратят вкореняването на системата, те отварят пътя към неоплазмите и напредъка в отношенията. Конфликтът е своеобразен стимул, който води до трансформации, това е предизвикателство, което изисква творчески отговор.

Причини за възникване на семейни конфликти

Много хора, които се женят, често не осъзнават факта, че семейните взаимоотношения са не само съжителство и раждане на деца, но и способността, желанието да се грижим и да се разбираме взаимно, да даваме щастие.

Така че по някаква причина в семейството има психологически конфликт? Конфликтна ситуация е сблъсък на противоположни, а понякога и враждебни, нужди, нагласи, мнения, мнения, интереси. Има няколко общи типични причини, които провокират конфликти в почти всяко семейство. Те включват:

 • напълно различни възгледи за съвместния живот;
 • незадоволени потребности;
 • прелюбодейство;
 • пиянство на един от партньорите;
 • липса на уважение към партньорите;
 • неучастие в дома и отглеждане на деца;
 • Егоизъм на съпруга;
 • прекомерна ревност и др.

Изброените причини за конфликтни ситуации в семейния живот не са всички възможни причини, които могат да предизвикат кавги между партньори. Най-често в съвместния живот на слабата и силна половина от човечеството конфликтните ситуации причиняват едновременно няколко причини. Следователно всички конфликти трябва да бъдат разделени на два типа, всеки от които зависи от начина, по който те се решават.

Първият тип е творчески, който се състои в определено ниво на толерантност един към друг, издръжливост, отказ от унижение и обиди. Творческите конфликти включват търсенето на причините за възникването на конфликтни ситуации, взаимната готовност и способност за диалог, усилията за промяна на съществуващите взаимоотношения. Резултатът от творческите конфликти ще бъде добре установена, приятелска връзка между партньорите. Основният резултат от подобни конфликти се превръща в конструктивен диалог. Човек може с право да приложи една дума към такова съобщение, че истината се ражда в спора.

Унищожаването на психологическия конфликт в семейството е безбройните обиди, унижението на съпрузите, желанието да се обиди партньор, да се научи на урок или да го обвинят. Резултатът от подобни конфликти е загубата на взаимно уважение. А комуникацията между тях се превръща в задължение, дълг и най-често неприятно, утежняващо, което води до разпадане на семейството.

Трябва да се отбележи, че по-голямата част от конфликтите с разрушителен характер се дължат на неправилно поведение на жените. Жените са много по-склонни, отколкото мъжете, да ги направят от наздра, да се опитат да си отмъстят на партньорите си и да ги научат на урок. Това се дължи на високата емоционалност и чувствителност на слабата половина на човечеството. А също и с утвърдената женска роля в семейния живот, която отдавна не удовлетворява нуждите, амбициите и стремежите на жените.

Ето защо е възможно да се идентифицират следните основни причини за възникването на конфликти в семейството:

 • стремежът на един или двамата партньори да реализират в брака, на първо място, собствените си лични нужди;
 • неудовлетворена нужда от самореализация и самоутвърждаване;
 • неспособността на партньорите да общуват конструктивно помежду си, с приятели, роднини, другари, познати и колеги;
 • Прекалено развити материални стремежи на един от съпрузите или на двамата едновременно;
 • нежеланието на един от партньорите да участва в семейния живот;
 • надценяват самочувствието на един от партньорите;
  несъответствието между методите на образование или възгледите за образованието на един от партньорите;
 • липса на желание от страна на един от партньорите да се ангажира с отглеждането на деца;
 • различия в решенията на съпрузите относно същността на ролите на съпругата, майката, съпруга, бащата, ръководителя на семейството;
 • несъответствие между мненията за ролята на жените или мъжете в семейния живот;
 • слаби и празни очаквания;
 • неразбиране, вследствие на което нежеланието за провеждане на съвместен диалог или конструктивно взаимодействие помежду си;
 • различни видове темперамент при партньорите;
 • неспособността или нежеланието да се вземат предвид видовете темперамент;
 • интимно пренебрегване, прекомерна ревност или предателство на един от съпрузите;
 • материално бедствие или домашно безредие;
 • различия в духовни, морални и ценностни ориентации;
 • лоши навици и техните последствия.

Има и частни причини, свързани с характеристиките на дадено семейство.

Конфликти в младо семейство

За да се минимизира вероятността от възникване на конфликти в новообразувани семейства с деструктивен характер и да се отговори на въпроса "как да се избегнат конфликти в семейството", и двамата партньори трябва да имат подходяща мотивационна, морална, социална, психологическа и педагогическа готовност.

Моралната социална готовност е гражданска зрялост. Критериите за гражданска зрялост са възраст, образование, професия, морал, здраве и икономическа независимост. Най-благоприятната възраст за брака по отношение на медицината се счита за 20-22 години за женската част от населението и 23-28 за мъжката, тъй като мъжкото тяло достига пълна зрялост по-късно от женското.

Също така важен момент, който помага за успешната адаптация на съпрузите в брака, е съотношението на тяхната възраст. Нестабилността на семейните отношения в огромното мнозинство се наблюдава в семейства, в които жената е по-възрастна от мъжа. Силата на брака зависи от разликата във възрастта на партньорите. Колкото по-възрастни хора влизат в брак, толкова повече човек трябва да е по-стар от жена. В този случай максималната разлика във възрастта на партньорите не трябва да надвишава 12 години.

Нивото на моралността на младите индивиди е един от най-важните фактори за готовността за сключване на брака и създаването на семейство. Развитият морал се проявява в признаването на социалната значимост на семейството от съпрузите, внимателен избор на избрания, сериозно отношение към брака, чувство за отговорност за семейството, пълно уважение към бъдещия съпруг, неговите близки, отзивчивост и комуникация с тях.

Готовността и благополучието на семейните отношения имат значителна зависимост от здравето на лицата, които са женени. Здравословният начин на живот допринася за развитието на духовността и моралната култура на индивида, укрепването на семейните взаимоотношения, поддържането на приятелски и уважителни отношения с обкръжаващото ни общество, а също така помага на човек да се справя много по-лесно с психо-емоционални трудности и често се сблъсква със стресови ситуации, които често възникват в семейния живот.

Проведените многобройни проучвания показват, че критерият за сигурност на жилищата и материалното благосъстояние не оказва пряко влияние върху стабилността на семейството. Въпреки това лошите жилищни и материални условия често могат да изострят конфликтни ситуации, които възникват по други причини. Мотивационната готовност обединява любовта, като основен мотив за създаване на семейство, чувство за отговорност към семейството, готовност за независимост, създаване на деца и възпитание на децата, формирането им на самостоятелни личности.

Психологическата готовност се състои в наличието на развити умения за общуване, единство на позициите или прилика на гледни точки върху социалния и семейния живот, способността за създаване на здравословен морален и психологически климат в отношенията, последователност на характера и чувства, формиращи личностни черти. От семейната атмосфера, в която се раждат и възпитават бъдещите съпрузи, в по-голямата си част зависи от това как ще се развие съдбата на младото семейство в бъдеще, независимо дали тя се разпада или не.

Педагогическата готовност включва педагогическа грамотност, интимно възпитание, икономически и икономически умения. Педагогическата грамотност на лицата, встъпващи в брак, предполага наличието на знания за законите, регулиращи формирането на децата и методите на тяхното възпитание и умения за грижа за бебетата. Икономическите и икономическите умения предполагат способността да се планира и разпредели семейния бюджет, да се организира свободното време, да се създаде комфорт, да се създаде живот.

Сексуалното образование се състои в придобиване на необходимите знания за секса между партньорите и интимните аспекти на живота на индивида, за това как да спасим вашата любов.

Предотвратяването на конфликти в семейството включва известна подготовка на индивидите за съвместен живот.

Семейства без конфликти, особено млади, практически не съществуват. В края на краищата, човекът е в постоянен конфликт, дори със себе си. Конфликтните ситуации в семейните отношения могат да бъдат напълно различни. Намират се между съпрузи и деца, често се случват и конфликти между поколенията в семейството.

Конфликти между деца в семейството

Конфликтните ситуации в семейството между децата са доста често срещано явление. Практически всички семейства се сблъскват с този проблем след появата на второто бебе. Децата се сблъскват с по-възрастни или по-млади братя и сестри, за да се опитат да защитят собствената си позиция и да привлекат вниманието на възрастните и да ги изтеглят до тях.

По правило родителите винаги се намесват в конфликти между деца, опитвайки се да ги помирят. Често обаче това само влошава положението. Родителите смятат, че са разрешили проблема, но всъщност децата просто спират да се карат в присъствието си. Това е така, защото истинската причина за конфликта не е намерена и следователно не е възможно да се разреши конфликта.

Честите причини за детските конфликти са борбата за лидерство сред други деца, положението в семейството, както и за вниманието на възрастните. Сблъсъците между децата в семейството са т. Нар. Индикатор за семейните отношения. Ако те се случват често, тогава не е добре в семейните отношения. Нещо повече, недостатъкът на семейните отношения се изразява не само в честите спорове между деца, но и между самите родители. Конфликтните поколения в семейството също са ясен индикатор за неблагоприятните отношения.

Въпреки това не трябва да се притеснявате от появата на конфликтни ситуации. В края на краищата, те са неизбежни. Конфликтите се срещат дори в най-щастливите семейства. Те обаче преминават и се решават по различни начини.

Не трябва да се опитвате да обяснявате честите детски кавги от характера на характера или наследствената агресия на децата. В края на краищата, поведението на децата основно зависи пряко от конкретните обстоятелства и методи на образование, използвани от техните родители.

Предотвратяването на конфликти в семейството, които възникват между деца, игнорира техните възрастни. Всъщност в повечето случаи причината за детските конфликти е така наречената работа "за обществеността". И ако тази „общественост“ липсва или не реагира, то самият конфликт е неефективен. Следователно няма смисъл.

Разбира се, за родителите е доста трудно да останат безразлични и да не се намесват, когато децата им се карат. Повечето възрастни са просто убедени, че ако не се намесят, децата със сигурност ще се осакатят. Затова те се опитват да примирят враждуващите страни, често без да се впускат в причините за такава враждебност. Много често остава да се обвиняват децата, които са по-възрастни. Така че единственото решение за семейни конфликти, които се случват между децата, е да ги игнорирате. Ако все още се страхувате, че децата могат да навредят един на друг, отнемете от тях опасни предмети и ги оставете сами да решат проблема. Децата само в най-редките случаи са в състояние умишлено да навредят един на друг, защото това не е тяхната цел. Те просто искат да привлекат вниманието на възрастните, да ги включат в собствените си кавги.

Разрешаване на семейни конфликти

Конструктивността на разрешаването на конфликтите между съпрузите е пряко зависима, на първо място, от това дали между тях съществува преобладаващо разбиране, независимо дали те се ръководят в живота си заедно от поведение, което се основава на способността да се прости и да се предаде.

Основното условие за конструктивното завършване на противоречивия диалог при никакви обстоятелства не е да се постигне победа един срещу друг. В крайна сметка, победата е малко вероятно да се счита за лично постижение, ако се постигне чрез поражение или негодувание на любим човек. Във всеки конфликт трябва да помните, че партньорът е достоен за уважение.

Как да избегнем конфликтите в семейството между съпрузите? Трябва да се разбере, че конфликтите са неразделна част от семейния живот, както и комуникацията, живота, свободното време и т.н. Ето защо конфликтните ситуации не трябва да се избягват, а трябва да бъдат изпробвани конструктивно. Когато възникнат спорове, човек трябва да се придържа към конструктивен диалог с използването на аргументирани факти, без обаче да се прилагат категорични, твърдения, обобщения и максимализъм. Не е необходимо да се включват външни лица или членове на семейството в конфликти, ако те не се отнасят пряко до тях. Трябва да се разбере, че благоприятният климат в семейството зависи само от поведението, целите и желанията на съпрузите, а не от други лица. Аутсайдерите могат да станат катализатор или детонатор за деструктивен конфликт, а не като механизъм за помощ.

Разрешаването на конфликти в семейството става по различни начини, което води до установяване на взаимоотношения и тяхното унищожаване. Един от начините за разрешаване на конфликти, които водят до разпадане на семейството, е развод. Според много психолози разводът се предхожда от процес, който включва три етапа. Първият етап е емоционален развод, който се проявява в охлаждане, безразличие на партньорите един към друг, загуба на доверие и загуба на любов. Следващият етап е физически развод, който води до раздяла. Последният етап се счита за законен развод, който предполага правна регистрация на прекратяването на брака.

Много двойки са толкова уморени от безкрайни спорове и конфликти, че виждат единственото решение - развод. За някои това наистина е освобождение от неприязън, враждебност, враждебност, измама и други негативни моменти, които помрачават живота. Но тя има и своите негативни последици, които ще бъдат различни за обществото, за развеждането на себе си и децата си.

Една жена се счита за по-уязвима за развод, тъй като тя е много по-податлива на невропсихични разстройства. За децата негативните последици от развода ще бъдат много по-значими в сравнение с последиците за възрастните. В края на краищата, детето смята, че губи един от родителите си или се обвинява за развод.

Начини за разрешаване на семейни конфликти

Доброто семейство се отличава от другите чрез присъствието на радост, щастие на днешния и утрешния ден. За да се запази такова чувство, партньорите трябва да оставят лошо настроение, проблеми и проблеми в чужбина на своя дом и да приведат в дома си само атмосфера на въодушевление, щастие, радост и оптимизъм.

Преодоляването на конфликтите в семейството и тяхното предотвратяване се състои в взаимната помощ на съпрузите и приемането на друг човек, какъвто е в действителност. Ако един партньор има лошо настроение, то вторият трябва да му помогне да се отърве от депресирано психическо състояние, да се опита да се развесели и да мисли с нещо приятно.

Преодоляването на конфликтите в семейството и предотвратяването на появата на много грешки зависи от спазването на няколко основни принципа на семейния живот. Трябва да се опитаме наистина да разгледаме противоречията, възникнали преди брака, и различията в мненията, които се появяват след неговото сключване. Не създавайте илюзия, за да продължите да не бъдете разочаровани, защото настоящето едва ли ще отговаря на стандартите и критериите, които сте планирали. Вземете трудностите в полза, тъй като съвместното им преодоляване само обединява хората. Преодоляването на трудните житейски ситуации от двамата съпрузи е чудесна възможност да разберете колко е готов да живее партньор, ръководен от принципа на двустранния компромис.

Не пропускайте възможността да научите психологията на съпруга. В края на краищата, за да живеем заедно в любов и хармония, е необходимо да се разбираме помежду си, да се научим да се адаптираме, както и да се опитаме да се радваме един на друг.

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность.

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. Все пак всеки човек се срамува от някои от собствените си грешки и за него е неприятно да ги припомни. Защо да си спомняте нещо, което някога е нарушило връзката ви и какво трябва да бъде забравено възможно най-скоро, ако решите да простите на човек.

Не налагайте собствените си изисквания, опитайте с всички средства да защитите чувството на достойнство на партньор.

Оценявайте краткото разделение. Периодично партньорите се дразнят, защото дори и най-вкусната храна накрая ще стане скучна. Разделянето ви позволява да се отегчите и ви помага да разберете колко силна е любовта между съпрузите.

Гледайте видеоклипа: Как да се справим с конфликтите в семейството? (Октомври 2019).

Загрузка...